Wydział Biologii i Biotechnologii

Wydział Biologii i Biotechnologii jest najmłodszym wydziałem na SGGW. Wydział powstał w 2021r. poprzez wydzielenie spójnych z dyscypliną naukową „nauki biologiczne” kierunków kształcenia z innych wydziałów. Kształcimy na kierunkach uniwersalnych, gwarantujących szerokie spojrzenie na współczesny świat i dających przygotowanie do karier zawodowych w biogospodarce. Nie zamykamy zarazem innych możliwości rozwoju, bo my ludzie „BIO” szczególnie dobrze rozumiemy, że każdy ma inne zdolności i talenty.

Wybierając studia na WBiB przekonacie się, że interdyscyplinarność mamy w naszym DNA – pokazujemy jak łączyć najnowsze odkrycia biologiczne z zastosowaniami w produkcji roślinnej, zwierzęcej, przemyśle rolno-spożywczym, farmacji i medycynie.

WBiB to miejsce dla tych, którym zależy na zrozumieniu tajemnic życia i mądrym wykorzystaniu tej wiedzy dla dobra własnego i planety. To miejsce, gdzie kładziemy nacisk na praktyczne umiejętności, które studenci zdobywają w świetnie wyposażonych i nowoczesnych laboratoriach, pod okiem kompetentnej kadry.

Jeśli jednak nasze propozycje nie spełniają waszych oczekiwań, to polecamy inne kierunki „BIO” na SGGW, np. na Wydziale Ogrodniczym, Wydziale Rolnictwa i Ekologii i innych.

grafika_str_glowna_wydzial_biologii_i_biotechnologii

Aktualności

Nasz instytut